PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs respektējam Jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā vietnē www.foodclub.lv tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016/679 regulu par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

 1. Kas ir pārzinis

Vietni www.foodclub.lv uztur un personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lunch2.work”, reģistrācijas numurs 40203285137, juridiskā adrese Ēvalda Valtera iela 5-69, Rīga, LV-1021, e-pasta adrese food@foodclub.lv, tālrunis 29460406.

 1. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, ko Jūs paši esiet snieguši un kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, atbildes sniegšanai uz atsauksmi vai e-pastu vai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai:

 • veicot pasūtījumu un reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē (vārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adreses, norēķiniem mājas lapā izmantojamās maksājumu kartes, citi dati, ja tādi tiek norādīti).
 • piesakoties uz Foodclub piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu (e-pasta adrese).

Mēs saglabājam arī datus par Jūsu veiktajiem pirkumiem mūsu vietnē (preces, summas, datumi). 

Mēs nekādā veidā neapstrādājam Jūsu maksājumu informāciju. Arī klientu profilā saglabāto maksājumu karšu dati saglabājas tikai maksājumu sistēmā.

 1. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskais pamats

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu, reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē, mēs apstrādājam tikai nolūkā noformēt un izpildīt Jūsu pasūtījumu un sazināties ar Jums saistībā ar pasūtījuma izpildi. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ar Jums noslēgtā distances līguma sagatavošana un izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības uzskaites jomā.

Ja esat pieteikušies Foodclub piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, mēs izmantojam Jūsu e-pasta adresi Foodclub komerciālo sūtījumu nolūkam. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir Jūsu piekrišana, kuru Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt un atteikties no komerciālo sūtījumu turpmākas saņemšanas, izvēloties šo opciju Jūsu lietotāja profilā.   

 1. Cik ilgi mēs glabājam personas datus

Reģistrētajā klienta profilā esošos personas datus mēs saglabājam līdz attiecīgais profils tiek dzēsts. Klienta profilu var dzēst, izmantojot tajā pieejamo speciālo saziņas formu.

Grāmatvedības uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

 1. Kam mēs nododam personas datus

Personas dati nepieciešamā apjomā ir pieejami tikai personām, kas ir tieši iesaistītas pasūtījumu apstrādē, sagatavošanā, izpildē un uzskaitē, kā arī atbildes sniegšanā uz Jūsu pieprasījumu vai jautājumu, komerciālo paziņojumu nosūtīšanā un vietnes uzturēšanā.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma, ja to nosaka attiecīge normatīvie akti.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.

 1. Vai mēs izmantojam sīkdatnes

Mūsu vietnē mēs izmantojam nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes darbību un jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanu. Ar Jūsu piekrišanu papildus šajā vietnē var tikt izmantotas statistikas un sociālo mediju sīkdatnes.

Sīkāk par sīkdatņu izmantošanu var uzzināt no mūsu Sīkdatņu politikas.

 1. Kādas ir Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
 • pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • uz datu pārnesamību, ja piemērojams.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos Jūs varat vērsties pie mums ar attiecīgi pamatotu pieprasījumu, nosūtot to uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt Jūsu identitātes apstiprinājumu.

Ja neesiet apmierināts ar mūsu atbildi vai rīcību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā vai nepieciešamības gadījumā arī tiesā. Tomēr būsim pateicīgi, ja ar jautājumiem vai iebildumiem vispirms vērsīsieties pie mums.

 1. Personas datu atjaunošana un nepieciešamība iesniegt savu personas datus

Ja ir notikušas izmaiņas Jūsu personas datos, kurus esat mums snieguši, lūdzam pēc iespējas īsākā termiņā iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sniegt atbilstošu pakalpojumu, ievērot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktos datu apstrādes principus un nolūkus.

 1. Automatizēto lēmumu pieņemšana

Informējam, ka Jūsu dati netiks izmantoti automatizēto lēmumu pieņemšanā.

 1. Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē www.foodclub.lv.

Mēs lūdzam apstiprināt iepazīšanos ar šo Privātuma politiku, pirms Jūs reģistrējiet klienta profilu vai piesakieties uz Foodclub piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo Privātuma politiku. Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politikas versija.

 

Apstiprināts ____.2022.